KRAV MAGA MILITARY CLOSE PROTECTION COURSE – KURS OCHRONY VIP-A O PROFILU MILITARNYM /LEVEL 1

KURS CERTYFIKOWANY!

UWAGA PO RAZ PIERWSZY W POLSCE INSTRUKTOR MARIUSZ ZARZEKA PRZEDSTAWI BLOK TEMATYCZNY KURSU OCHRONY VIP-A ZWIĄZANY Z WYKORZYSTANIEM NOŻA DO OCHRONY I OBRONY VIP-A!!!
TEGO W POLSCE JESZCZE NIE BYŁO!!
NAJNOWSZE IZRAELSKIE STANDARDY TAKTYKI OCHRONY VIP-A!!

Kurs poprowadzi Mariusz Zarzeka:
– Instruktor izraelskiej taktyki ochrony VIP-a
– Instruktor strzelań bojowych
– szkoleniowiec formacji mundurowych
– szkoleniowiec grupy ochrony osobistej w jednostce powietrzno – desantowej
– ukończony specjalistyczny kurs I pomocy przedmedycznej (przypadki zagrożenia życia w wyniku
postrzału oraz eksplozji materiałów wybuchowych)
– 19 letnie doświadczenie w sportach i systemach walki

Krav Maga Force Training zaprasza na 2 dniowy specjalistyczny kurs przeznaczony między innymi dla grup ochronnych,
które ochraniają VIP-ów w strefach wysokiego ryzyka (działania wojenne).
Kurs ten, przeznaczony jest także dla żołnierzy, pracowników ochrony, agentów ochrony osobistej,
funkcjonariuszy Policji, SG, CBŚ, ABW oddelegowanych do ochrony osobistej, oraz zainteresowanych tematyką!

Kurs jest wspólny dla 2 odmian szkoleniowych CLOSE PROTECTION PERSONAL tzn.:
– Ochrona osobista VIP (Executive Protection)
– Ochrona osobista wysokiego ryzyka (Protective Security Detail – PSD)

Cel szkolenia:
– przygotowanie kursantów do realizowania operacji ochronnych VIP-a

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I:

TEORIA:
– planowanie działań ochronnych
– skład zespołu, zadania i obowiązki grupy ochronnej
– szyki ochronne
– ochrona w miejscach publicznych (między innymi ochrona przed tłumem, poruszanie się po otwartych ulicach)
– pomoc przedmedyczna (udzielanie vip-owi I pomocy w sytuacjach ran postrzałowych i ciętych)

PRAKTYKA:

– praca z bronią długą podczas realizacji ochrony vip-a
– taktyka działania w zespole ochronnym podczas ataku
– techniki ewakuacji vip-a (pojedynczy agent/zespół ochronny)
– „hostage situation” – vip w roli zakładnika ( ochrona i odbijanie vip-a)
– ewakuacja i wynoszenie rannego vip-a z miejsca zagrożenia
– obrona i ochrona vip-a przy atakach w ciasnych pomieszczeniach ( między innymi kiedy,
grupa ochrony wchodzi z vip-em do budynku)
– scenariusze i sytuacje związane z ochroną vip-a

DZIEŃ II:

TEORIA:
– wstęp do ochrony vip-a przy pomocy noża
– sytuacje związane z bezpośrednim atakiem na vip-a przy użyciu noża

PRAKTYKA:
– techniki skrytego przenoszenia noża
– gotowość bojowa i wczesne wykrywanie i zapobieganie atakom na vip-a
– techniki dobycia noża w sytuacji zagrożenia i bezpośredniego zamachu
– „hostage situation” – vip w roli zakładnika ( ochrona i odbijanie vip-a) – z wykorzystaniem noża
– ochrona vip-a przed atakiem z użyciem noża, pałki
– scenariusze i sytuacje związane z ochroną vip-a

Termin: 26-27 maj 2018
Miejsce: Centrum Szkoleniowe Krav Maga Force Training
ul. balicka 27 Rząska – Kraków

Czas:
sobota g. 11.00 – 18.00
niedziela 11.00 – 18.00

Koszt:
płatne do 05 Maj 2018 – 300 zł
płatne do 20 Maja 2018 – 350 zł
płatne po 20 Maja – 400 zł

W cenie nocleg!

Liczy się data wykonania przelewu!!

INFORMACJE I ZAPISY:
791 545 506
biuro@akademiakravmaga.pl